Zásady ochrany osobných údajov na SugarDaters®

Počas Vašej návštevy na našej webstránke sú zbierané informácie o Vás, ktoré nám pomôžu s vylepšovaním stránky a jej obsahu. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie zbierané, mali by ste vymazať Vaše cookies a vyhýbať sa ďalšiemu používaniu stránky. Tu sa dozviete viac o tom, aké informácie sú zbierané, prečo a s ktorými tretími stranami ich môžeme zdieľať.

Osobné informácie

Osobné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré môže byť určitým spôsobom použité na Vašu identifikáciu. Zbierame a zaobchádzame s takými informáciami počas toho, ako používate náš web. Dochádza k tomu počas prístupu k obsahu, vytvárania profilu, zúčastňovania sa na anketách alebo vykonávania transakcií.

Zbierame nasledujúce informácie: unikátne identifikačné číslo a technické údaje o Vašom prehliadači a zariadení, Vašej IP adrese, geografickej polohe a stránkach, ktoré otvoríte.

Taktiež zbierame informácie o emailovej adrese a platbe, ktoré sami zadáte. K tomu dochádza počas registrovania profilu a platby za službu.

Ak si neželáte poskytovať nám takéto informácie, nebudete môcť ďalej používať našu stránku.

Účel vyzbieraných údajov

Vyzbierané informácie sa používajú na:

 • Poskytovanie čo najlepšieho zákazníckeho servisu, keď na podpore dostaneme žiadosti.
 • Administráciu súťaží, kampaní, ankiet a podobných funkcií.
 • Registráciu platieb.
 • Poskytovanie služieb, ktoré žiadate ako napríklad upozorňujúce emaily a newsletters.
 • Nadviazanie komunikácie po tom, ako nás kontaktujete cez chat, email alebo telefón.
 • Optimalizáciu našich služieb a obsahu.
Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme používať Vaše informácie na iné účely ako tie spomenuté tu.

Používanie a odstránenie údajov

Zbierame len také informácie, ktoré potrebujeme a používame ich ako je potrebné vzhľadom na dodávanie spomínaných služieb.

Ponechávame si zozbierané informácie iba tak dlho, ako je to potrebné na sprostredkovanie služieb a sú trvalo vymazávané, keď už viac nie sú potrebné.

Poskytovanie informácií tretím stranám

Používame niekoľko služieb tretích strán, ktoré si môžu ponechať a zaobchádzať s informáciami v našom mene. Tieto služby/firmy si ponechávajú a zaobchádzajú s informáciami v našom mene a nemajú povolenie používať tieto informácie na akýkoľvek iný účel.

Využívame nasledujúce služby a dodávame im potrebné informácie na to, aby boli poskytnuté vyžadované služby:

 • Bamora (QuickPay)
  Platobná brána.
 • Heidelpay
  Platobná brána.
 • Sendgrid (USA)
  Používané na posielanie transakčných emailov.
 • Helpscout (USA)
  Používané na zaobchádzanie so žiadosťami na podpore.
Informácie o Vašom používaní webstránky, Vašej geografickej polohe, pohlaví a vekovej skupine môžu byť dodané tretím stranám, pokiaľ sú tieto informácie známe. Dolu v sekcii „Cookies“ môžete vidieť, ktoré tretie strany môžu mať prístup k týmto informáciám.

K využitiu a sprostredkovaniu emailovej adresy dôjde iba s Vaším súhlasom. K takémuto súhlasu dôjde vytvorením si profilu na webstránke.

Ochrana údajov a bezpečnosť

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na náhodné alebo ilegálne odstránenie, publikovanie, stratu, zneužitie alebo inak ilegálne zaobchádzanie s Vašimi informáciami.

 • Vaše informácie sú uložené na chránených serveroch a sú prístupne iba limitovanému počtu ľudí so špeciálnymi prístupovými právami k spomenutým systémom. Títo ľudia sú povinní uchovať informácie súkromnými.
 • Zaviedli sme niekoľko opatrení na zachovanie vysokého levelu ochrany ohľadom Vašich informácií počas toho, ako dochádza k nákupu alebo prístupu k Vašim informáciám.
 • Všetky informácie sú premiestňované na naše servery cez HTTPS (šifrované spojenie).
 • Všetky platby sú uskutočňované cez platobnú bránu a platobné údaje nie sú ukladané alebo používané v našich systémoch.

Cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webstránka ukladá vo Vašom počítači cez Váš prehliadač umožňujúc tak rozoznať Váš prehliadač a zapamätať si isté časti informácií, vytvárať štatistiky alebo zameriavať reklamy. Cookies nemôžu byť použité na škodlivé kódy ako napríklad vírusy.

Načo ich používame?

Cookies používame na zostavenie súhrnných údajov o návštevnosti a interakciách na stránke, aby sme mohli vylepšovať používateľskú skúsenosť a vytvárať nové nástroje.

Ak si neželáte, aby sme o Vás zbierali informácie, musíte vymazať Vaše cookies a vyhýbať sa ďalšiemu používaniu stránky.

Ak vymažete alebo zablokujete cookies, niektoré časti prípadne celá stránka môžu byť nepoužiteľné.

Cookies tretích strán

Webstránka obsahuje cookies tretích strán vrátane ale nelimitujúce sa na:

Google Analytics
Webstránka používa Google Analytics na meranie návštevnosti. Tu sa môžete odhlásiť zo sledovania Google Analytics.

Náhľad a sťažnosti

Máte právo požiadať o náhľad informácií, ktoré o Vás máme. Kedykoľvek môžete namietnuť proti nášmu používaniu informácií o Vás. Ak tak urobíte, vymažte si, prosím, informácie o Vás z našich systémov vymazaním Vášho účtu na tejto webstránke.

Táto webstránka je vlastnená a spravovaná:
DaTech ApS
c/o TransaktionsKompagniet ApS
Lyngebækgårds Alle 10
DK-2990 Nivå
Dánsko
Email: support@sugardaters.com