Podmienky používania

1. Pravidlá a podmienky pre profily na SugarDaters®

 • Musíte mať aspoň 18 rokov, aby ste si mohli vytvoriť účet na SugarDaters®.

 • Túto stránku nemôžete používať, ak ste boli odsúdený/á zo sexuálneho trestného činu.

 • Poskytnutím Vašej emailovej adresy súhlasíte s tým, že Vám budeme posielať novinky o SugarDaters®. Novinky môžu obsahovať reklamu a iné formy propagácie a marketingu pre SugarDaters®. Z posielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

 • Vašu emailovú adresu si ukladáme z bezpečnostných dôvodov pre prípad, že zabudnete Vaše heslo. Takýmto spôsobom Vám ho budeme môcť automaticky poslať na Váš email.

 • Musíte o sebe poskytnúť pravdivé informácie. Poskytnutie emailovej adresy alebo akéhokoľvek druhu iných kontaktných informácií, ktoré patria inej osobe, je nelegálne.

 • Vytvorením profilu na SugarDaters® nám dávate súhlas na zobrazovanie Vášho profilu ostatným používateľom SugarDaters® na webovej stránke a prostredníctvom emailu. Náhľad Vášho profilu v ´zhodách´ bude obsahovať rovnaké informácie, aké ste uviedli vo Vašom profile. V prípade, že s týmto nesúhlasíte, musíte si vymazať Váš profil.

 • SugarDaters® spadá pod "Zákon o spracovaní osobných údajov" a má povinnosť voči "Dánskej agentúre pre ochranu údajov" zodpovedne zaobchádzať s osobnými informáciami. Používaním SugarDaters® súhlasíte s tým, že budeme zaobchádzať s Vašimi osobnými informáciami v súlade so zákonom. Zákon o spracovaní osobných údajov Vám poskytuje niekoľko práv vrátane práva vidieť údaje spracované na SugarDaters®, práva získať informácie o údajoch zhromaždených na SugarDaters®, ako aj práva vymazať alebo opraviť nesprávne údaje. Kedykoľvek sa môžete na SugarDaters® obrátiť ohľadom nedorozumení, informácií alebo vymazaní/opravení Vašich údajov. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami, prosíme Vás, aby ste SugarDaters® nepoužívali.
 • 2. Pravidlá a podmienky pre obsah Vášho profilu

  • SugarDaters® sa usiluje zabezpečiť, aby bol všetok obsah na stránke vhodný.

  • SugarDaters® si vyhradzuje právo na úpravu alebo odstránenie profilov, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami a podmienkami vrátane profilov, ktoré obsahujú čokoľvek z nasledujúceho:
   - nevhodné alebo urážlivé používateľské meno
   - fotky, vyhlásenia alebo akýkoľvek iný obsah v pornografickom podtóne alebo obsah nevhodný iným spôsobom
   - priame alebo nepriame referencie na prostitúciu, eskortné služby alebo iné formy obchodovania s ľuďmi (ako vyjadrenie zámeru kúpy/predaja akéhokoľvek druhu sexuálnych služieb)
   - obsah súvisiaci s pedofíliou
   - reklamy alebo iný komerčný obsah
   - rodné číslo, adresa, telefónne číslo alebo akákoľvek iná forma citlivých osobných informácií, ktoré môžu byť použité na identifikáciu osoby
   - link na Facebook alebo iné sociálne siete
   - urážlivý obsah
   - porušenie práv iných ľudí
   - neseriózny, nepravdivý alebo diskriminačný obsah
   V prípade, že si všimnete profil, ktorý nie je v súlade s Pravidlami a podmienkami pre obsah Vášho profilu, využite, prosím, možnosť nahlásenia.

  3. Pravidlá a podmienky pre fotky vo Vašom profile

 • SugarDaters® si vyhradzuje právo zamietnuť/vymazať každú fotku vo Vašom profile, ktorá:
  - obsahuje logá, linky alebo odkazy na iné webstránky
  - obsahuje kontaktné informácie
  - zobrazuje urážlivé, nenávistné, násilné, výhražné alebo nelegálne aktivity
  - nie je Vaša
  - obsahuje nahotu alebo iné formy pornografie; súkromné časti tela musia byť zakryté
  - obsahuje prázdne miesta (t.j. fotka musí ísť od kraja po kraj a musí byť zvislá)
  - môže byť nájdená na iných stránkach ako Facebook, Instagram atď.

 • Obrázky nahraté na Váš profil musia:
  - byť fotografie
  - byť Vaše, byť odfotené nedávno a musíte mať na ne autorské práva
  - byť dostačujúcich rozmerov a kvality tak, aby ste boli ľahko rozpoznateľný/á
  - fotky z profesionálnych fotení nemusia byť pre nás dostačujúce na overenie Vášho profilu; z tohto dôvodu Vás môžeme požiadať o bežnú fotku zo všedného dňa alebo o nahratie overujúcej fotky
  V prípade, že si všimnete fotku, ktorá nie je v súlade s Pravidlami a podmienkami pre fotky vo Vašom profile, využite, prosím, možnosť nahlásenia.

 • 4. Podmienky používateľského správania na SugarDaters®

 • SugarDaters® sa usiluje o zabezpečenie bezpečnej a príjemnej používateľskej skúsenosti na našej stránke. Preto by sme Vás chceli poprosiť o nahlásenie akéjkoľvek formy obťažovania, urážlivého obsahu, ponižovania ostatných používateľov alebo porušenie našich používateľských podmienok. Náš zákaznícky servis sa zaoberá týmito nahláseniami a budete kontaktovaný/á priamo jedným z našich zamestnancov.

 • SugarDaters® neposkytuje eskortné služby a zdržuje sa od takých aktivít. SugarDaters® žiadnym spôsobom nepodporuje eskort alebo servisy na prostitúciu, ktoré sa snažia použiť meno SugarDaters® na propagáciu takých služieb. Profily podozrivé z takéhoto prehrešku budú vyšetrené, zablokované alebo vykázané zo SugarDaters®.

 • Akákoľvek aktivita podozrivá z angažovania sa v eskortných službách, prostitúcii alebo pod. nie je na SugarDaters® povolená a bez upozornenia vyústi do okamžitého vymazania profilu. Stránka SugarDaters® sa zdržuje od takých aktivít a neželá si byť s nimi spájaná alebo propagovať také aktivity.

 • Diskusie o "cene za hodinu" alebo "informácie o cenách" sú na SugarDaters® považované za neakceptovateľné správanie, ktoré porušuje naše Pravidlá a podmienky. Takéto opakované porušenia vyústia do okamžitého vymazania profilu.

 • Profily, ktorých primárny účel je predaj fotiek, videí, webkamerových šou, telefónnych alebo Skype hovorov a podobných "služieb", ktoré sa podobajú na reálnu prostitúciu, budú bez upozornenia vymazané.

 • Nie je povolené posielať alebo preposielať cez SugarDaters® správy obsahujúce zakázaný obsah vrátane komerčného, urážlivého, diskriminačného alebo vyslovene pornografického obsahu.

 • Taktiež nie je dovolené preposielať reťazové správy alebo kontaktné informácie patriace iným ľuďom.

 • Ďalej nie je povolené predávať kontakty alebo služby tretej strane alebo v mene tretej strany.

 • Profily, ktorých primárny účel na stránke sa zdá byť zbieranie emailových adries na posielanie reklám/spamu a pod. mimo systému, budú bez upozornenia vymazané.

 • SugarDaters® nepodporuje prevod alebo posielanie peňazí iným používateľom.

 • Akákoľvek požiadavka od SugarDaters® zamestnanca MUSÍ byť akceptovaná. Prispôsobenie sa upozorneniam alebo odporúčaniam je dôležité. Upozornenia budú vyslovené, ak SugarDaters® vyhodnotí správanie ako obtiaž voči ostatným používateľom, stránke vo všeobecnosti alebo SugarDaters® reputácie. Ignorované upozornenia môžu vyústiť do zablokovania alebo vymazania profilu.

 • SugarDaters® može kedykoľvek a bez upozornenia vymazať správy alebo profily, ak niektoré z vyššie uvedených Pravidiel a podmienok nie sú používateľom splnené.

 • Porušenia vyššie uvedených Pravidiel a podmienok sú rovnako platné v prípade plateného členstva. V takých prípadoch žiadne platené členstvo ("Prémiové členstvo", atď.) nebude vrátené.

 • SugarDaters® si vyhradzuje právo prejsť osobnými správami profilu, ktorý bol nahlásený alebo je podozrivý zo zneužívania systému alebo porušovania Pravidiel a podmienok SugarDaters®. Obsah správ ostane dôverný.

 • SugarDaters® žiada svojich používateľov o nahlasovanie profilov, ktoré priamo alebo nepriamo:

 • ponúkajú alebo požadujú sexuálne návrhy za výmenu za peniaze alebo iný tovar

 • naznačujú, že sa podieľajú alebo prispievajú k eskortu alebo prostitúcii, keďže je to proti našim Pravidlám a podmienkam

 • prenášajú vírusy alebo iné kódy so škodlivým zámerom

 • sú vinné z online obťažovania, šikany alebo zastrašovania iných používateľov

 • pýtajú/ponúkajú peniaze vopred a pred osobným stretnutím; toto zahŕňa pýtanie peňazí na zaplatenie účtov, lístkov na vlak a pod.

 • pýtajú Vašu emailovú adresu, aby Vám posielali reklamy a spam alebo chcú, aby ste sa "stretli" na iných zoznamovacích a četovacích stránkach, na ktorých musíte zvyčajne zaplatiť, aby ste sa mohli s nimi rozprávať. • 5. Odškodnenie


  Súhlasom s našimi Pravidlami a podmienkami súhlasíte s kompenzáciou SugarDaters® (nášho manažmentu, zamestnancov a zástupcov) akýchkoľvek strát a škôd vrátane, ale nelimitujúcich sa na pochopiteľné legálne pokuty spôsobené Vami alebo Vašimi aktivitami na SugarDaters® zahŕňajúce porušenie Pravidiel a podmienok alebo akéhokoľvek obvinenia alebo sťažnosti tretích strán vyslovených voči Vám. Musíte plne spolupracovať, keďže je to pri vyhodnocovaní sťažnosti pochopiteľne vyžadované.

  6. Vaša bezpečnosť

  SugarDaters® robí všetko, čo môže pre čo najvyššiu bezpečnosť na stránke, ale nemôže nič garantovať.

 • SugarDaters® odporúča všetkým používateľom, aby neposkytovali citlivé osobné informácie vrátane osobných údajov ako kontaktné informácie, adresy a čísla bankových účtov.

 • SugarDaters® si od Vás mimo platobného centra nikdy nebude pýtať informácie o platbe.

 • SugarDaters® neodporúča používateľom dávať peniaze ľuďom, ktorých nepoznajú a ani v prípade, že si vymenili niekoľko správ a telefónne čísla. Takéto požiadavky sú zvyčajne podvod - nabádajú, aby ste dali Vaše peniaze niekam, odkiaľ ich nikdy nedostanete späť.

 • Vaše členstvo je súkromné a nemalo by byť používané nikým iným. Vy budete považovaný/á za zodpovedného za akúkoľvek aktivitu na SugarDaters®, na ktorú bolo použité Vaše heslo a to aj v prípade, keď Vaše heslo použije tretia strana.

 • SugarDaters® nemá ŽIADNU zodpovednosť voči používateľom, ktorí nespĺňajú naše pravidlá a podmienky.

  SugarDaters® si vyhradzuje právo bez upozornenia upovedomiť políciu o všetkých prípadoch falošných informácií alebo o akéjkoľvek forme obsahu zahŕňajúceho nelegálne aktivity. Pri upozornení polície je poskytnutá IP adresa spolu s časom a dátumom registrácie podozrivého používateľa.

  Vyššie uvedené Pravidlá a podmienky sú v súlade s Dánskym zákonníkom s výnimkou medzinárodného súkromného práva, ktoré môže spôsobiť námietky voči zahraničným zákonom. Krajský súd Aarhus má primárnu súdnu právomoc.